!
91,3% van de mensen klikt hierop…
X

Bedankt voor je aanvraag :-)

We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

NieuwsAl het nieuws > Less is more: simpele e-mail verdubbelt aanmeldingen voor VOG-regeling

Less is more: simpele e-mail verdubbelt aanmeldingen voor VOG-regeling

 

Door Marit van Osch

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid stelt gratis Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) beschikbaar voor organisaties waar vrijwilligers werken met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking. Hoewel deze regeling al een aantal jaren bestaat, maakt slechts 12% van de verenigingen hier gebruik van. Wij werden gevraagd om hier verandering in te brengen.

Vijf oplossingen

Om verenigingen te stimuleren zich aan te melden voor de gratis VOG-regeling ontwikkelde Maverick vijf interventies:

  1. Een interactieve website die inspeelt op de risicoperceptie van bestuurders omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de eigen vereniging. Uit ons vooronderzoek bleek dat dit een belangrijke factor is. Een hogere risicoperceptie moet leiden tot meer aanmeldingen.
  2. Een tweede interactieve website waarop het principe van toewijding en consistentie wordt toegepast: omdat de bestuurder al dagelijks werkt aan veiligheid, is het een logische stap om zich ook aan te melden voor de VOG-regeling.
  3. Een derde interactieve website die bestuurders vraagt wat voor hen de belangrijkste reden zou zijn om zich aan te melden voor de VOG-regeling – het principe van zelfovertuiging. Met deze techniek wordt weerstand vermeden en overtuigt de bestuurder zichzelf.

De bestuurders werden via een e-mail doorverwezen naar bovenstaande interactieve websites.

  1. Een e-mail die weerstand wegneemt en direct vraagt of bestuurders zich willen aanmelden voor de gratis VOG-regeling.
  2. Een e-mail die de bestuurders vraagt om zich aan te melden voor de VOG-regeling en ze daarbij faciliteert. Zo werden er kant-en-klaar communicatiematerialen meegestuurd die de bestuurder helpen bij overtuigen van medebestuurders en leden. Uit ons vooronderzoek bleek namelijk dat veel bestuurders bang zijn voor weerstand. Onze modelbrieven namen deze weerstand weg.

Meest eenvoudige interventie het meest effectief

De interventies zijn door zes gemeenten uitgezet naar verenigingen binnen hun gebied. Na zes weken is gekeken naar het aantal aanmeldingen voor de VOG-regeling vanuit heel Nederland. Hieruit bleek dat er in vijf van de zes testgemeenten een hoger aantal aanmeldingen was dan het landelijk gemiddelde. Dat is goed nieuws! Maar welke interventie heeft het meeste effect?

De mail die weerstand wegneemt werkt het beste en zorgde ervoor dat 15,3% van de benaderde verenigingen zich aanmeldden. De mail met informatiepakket zorgde voor 6,6% aanmeldingen en de websites voor risicoperceptie en zelfovertuiging beiden 5,3%. De website met het toewijding en consistentieprincipe zorgde voor geen enkele aanmelding (hoewel deze website wel de hoogste conversie van website naar aanmeldformulier had, alleen rondde niemand de aanmelding af).

Resultaten van de interventies: simpele e-mail de grote winnaar

Weinig stappen en simpelheid doorslaggevend

De simpele e-mail werkte het beste omdat meteen duidelijk is wat er van de lezer wordt verwacht en er direct aangestuurd wordt op de aanmelding. De mail met het informatiepakket doet dit ook maar vestigt juist de aandacht op de weerstand die bij leden en medebestuurders kan bestaan. Dit kan de indruk wekken dat er veel werk gemoeid is met de aanvraag wat bestuurders afschrikt. Verder bevatten de websites aardig wat stappen, zoals het beantwoorden van meerdere vragen, voordat zij het verzoek tot aanmelding kregen wat kan leiden tot bezoekers die afhaken.

Verdubbeling bij opschaling!

In totaal zijn er 42.142 verenigingen die in aanmerking komen voor de gratis VOG-regeling. Als iedere vereniging die nog niet meedoet de e-mail met de weerstand-verlagende interventie ontvangt zal dit zorgen voor 6.447 extra aanmeldingen (15,3% van 42.142). Daarmee stijgt het totaal aantal inschrijvingen van 12% van vóór de interventie naar 25,6%! Het bereik van de regeling zou hiermee dus verdubbelen ten opzichte van het bereik in de afgelopen 3 jaar. Heel simpel, heel effectief.

Waarmee kunnen we jou helpen?

Worstelt jouw organisatie met een probleem dat je graag wil laten onderzoeken? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.