Wij zijn Maverick > Werkwijze

Werkwijze

Maverick werkt in drie fases om gedragsverandering te realiseren. Eerst brengen we het probleem zorgvuldig in kaart, daarna ontwikkelen we evidence-based interventies die we vervolgens in pilotvorm in de praktijk testen op effectiviteit.

We werken altijd praktijkgericht maar wetenschappelijk onderbouwd en stellen effectiviteit en opschaalbaarheid centraal.

Probleemanalyse

We beginnen elk traject met een interactieve brainstorm met de opdrachtgever. Deze beschikt immers over essentiële informatie en inzichten rondom het probleem. Dit zetten wij voort met eigen onderzoek om de huidige situatie verder in kaart te brengen Zo achterhalen wij de oorzaken van het probleem, de betrokken factoren en vinden we aanknopingspunten voor de oplossing. De uitkomsten van deze analyse vormen de basis voor de ontwikkeling van de oplossing. Deze fase levert inzicht in het probleem en is door onze eerdere klanten als erg waardevol bestempeld.

Ontwikkeling en implementatie van de oplossing

Nadat het probleem in kaart is gebracht, ontwikkelt Maverick een passende (creatieve) oplossing. Pas in deze fase selecteren wij het medium en de best passende psychologische technieken. De concepten worden met de opdrachtgever doorgenomen en eventueel aangepast zodat deze altijd aansluiten op de organisatie. Vervolgens dragen wij zorg voor de ontwikkeling en implementatie van de oplossingen.   

Effectmeting en opschaling

Bij elk project meet Maverick de effectiviteit van de verschillende oplossingen. Dat doen wij door naar daadwerkelijk vertoond gedrag te kijken en niet naar indicatoren daarvan zoals gedragsintenties of vragenlijsten. Alleen dit geeft inzicht in het echte gedrag. Wij brengen een beknopt verslag uit van het project en de effecten, en doen concrete aanbevelingen voor de toekomst. Ook denken wij mee met de opdrachtgever over opschaling van de oplossing.

Contact

info@maverickgedrag.nl
+31 (0)6 21 68 42 50