!
91,3% van de mensen klikt hierop…
X

Bedankt voor je aanvraag :-)

We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Minder bijplaatsing van afval door citroengeur in gemeente Venray

 

Door Danny van der Roest

Gemeente Venray kampt al enige tijd met het probleem van bijplaatsing: mensen plaatsen hun afvalzakken naast de containers terwijl deze nog lang niet vol zijn. Dit zorgt voor veel (stank)overlast en zwerfafval. Wij werden ingeschakeld om dit probleem op te lossen.

Extreme hoeveelheid bijplaatsing in gemeente Venray

Geen afvaltoerisme

Aanvankelijk bestond het idee dat het bijplaatsingsprobleem een gevolg was van afvaltoerisme. Er zouden mensen uit omliggende gemeenten naar de wijk komen om daar hun afval te dumpen. Na een boete-analyse, onderdeel van een groter vooronderzoek, bleek juist dat 86% van de boetes was uitgeschreven aan bewoners van de wijk zelf.

Laaggeletterdheid

Daarnaast bleek uit ons vooronderzoek dat er een grote kans bestond dat een deel van de wijk de Nederlandse taal niet goed machtig is. Dat heeft belangrijke gevolgen voor de interventies die we moesten ontwikkelen. Een tekstuele interventies heeft op deze mensen immers weinig effect.

Gedragsverandering via de neus: citroengeur

Gedragsverandering kan gelukkig via al onze zintuigen worden gerealiseerd. Om het probleem van laaggeletterdheid te omzeilen besloten wij daarom in te zetten op geur. We verspreidden een frisse citroengeur rondom de containers. Mensen associëren dit met reinheid, frisheid en schoonmaken wat vervolgens schoon gedrag in de hand kan werken. En dat deed het!

Resultaat: 20% vaker bijplaatsingsvrij!

De gemeente houdt al sinds 2015 het volume en aantal bij van afval dat naast de containers staat. Uit statistische analyse blijkt dat er na het invoeren van de citroengeur significant kleinere hoeveelheden afval werden bijgeplaatst (zowel in aantal als volume). Het aantal bijplaatsingsvrije momenten nam zelfs met bijna 20% toe!

Bijkomend voordeel was dat de stankoverlast, die bewoners rapporteerden, met deze interventies tevens was opgelost. Twee vliegen in een klap!

Goed onderzoek is cruciaal

Door goed vooronderzoek te doen kwamen wij erachter dat er geen sprake was van afvaltoerisme en dat een deel van de doelgroep moeite heeft met de Nederlandse taal. Dit had grote implicaties voor de interventies die wij ontwikkelden. Hadden wij dit onderzoek niet gedaan en zomaar de aannames overgenomen, dan hadden wij op de verkeerde zaken ingezet. Dit toont het belang van grondig vooronderzoek aan.

Welk probleem kunnen we voor jou oplossen?

Worstelt jouw organisatie ook met een probleem, ben je benieuwd waar het gedrag vandaan komt en hoe je het op kunt lossen? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.