Cases en klanten > Alle cases > RVO/Ministerie van BZK

Bij de energietransitie wordt snel gedacht aan technische oplossingen. Deze zijn uiteraard van belang, maar zonder in te zetten op gedragsverandering is dit niet voldoende. Uiteindelijk moet de burger zijn gedrag veranderen, bijvoorbeeld door zelf energie op te wekken, te isoleren of energie te besparen. Bij de subsidieaanvragen om wijken van het aardgas af te halen, bleek dat aanvragers een te positief beeld schetste bij het realiseren van de gewenste gedragsverandering. Veelal waren de verwachtingen dat mensen rationele wezens zijn die handelen op basis van informatie en/of de wetenschap dat zij geld kunnen besparen. Helaas is dat niet het geval en zal er extra ingezet moeten worden op onbewuste gedragsverandering om mensen mee te krijgen in de energietransitie. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn we nu bezig met twee uitgebreide onderzoeken naar de invloed van gedrag op het realiseren van de gewenste energietransitie. Wat blijkt? Zonder gedragsverandering gaat Nederland de gewenste energietransitie en CO2-besparing niet realiseren. Hoe dan wel? Door naast techniek vooral in te zetten op onbewuste gedragsverandering en het nudgen van burgers.