Cases en klanten > Alle cases > RVO/Ministerie van BZK

Bij de energietransitie wordt snel gedacht aan technische oplossingen. Deze zijn uiteraard van belang, maar zonder in te zetten op gedragsverandering is dit niet voldoende. Uiteindelijk moet de burger zijn gedrag veranderen, bijvoorbeeld door zelf energie op te wekken, te isoleren of zich energiezuiniger te gedragen. Bij de subsidieaanvragen voor de Proeftuin Aardgasvrije Wijken bleek dat gemeenten een te positief beeld schetsten bij het realiseren van de gewenste gedragsverandering. Veelal waren de verwachtingen dat mensen rationele wezens zijn die handelen op basis van informatie en/of het idee dat zij geld kunnen besparen. Helaas is dat niet het geval. Er spelen allerhande onbewuste keuzeprocessen en mentale barrières mee die het gewenste gedrag tegenhouden. Er zal daarom extra ingezet moeten worden op onbewuste gedragsverandering om de energietransitie te laten slagen. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn we nu bezig met twee uitgebreide onderzoeken naar de invloed van gedrag op het realiseren van de gewenste energietransitie. Wat blijkt? Zonder gedragsverandering gaat Nederland de gewenste energietransitie en CO2-besparing niet realiseren. Hoe dan wel? Door naast techniek vooral in te zetten op onbewuste gedragsverandering en het nudgen van burgers.